The Skinny Kitchen - United Kingdom

Most Innovative Health Restaurant Chain 2017