FB

Butik Global Online - Turkey

Most Innovative Online Workplace Education Events Platform 2021
<p>Butik Global Online</p> <p>Bireysel ve kültürel farkındalığı destekleyen, bunun yolunu yordamını anlatıp gösteren eğitmen/yazar/bilim insanı ve sanatçıların katılımlarıyla gerçekleşen seminer ve etkinliklerini bir araya getiren online kültür platformu.</p> <p>Butik Global Online provides conscious living, learning, technology and relating courses to support awareness for individuals, communities and business</p>