Juniper Bistro – The Juniper Hotel - Canada

Best Scenic Casual Dining Venue - Banff-Canada

Juniper Bistro - The Juniper Hotel-